Μου κληροδοτήθηκες.

Πολύτιμό μου αντικείμενο

τώρα σε μένα περιήλθες.

Πιστά θα ξεπληρώνω στους αιώνες

για την ουσία που μου δόθηκε.

Κάνοντας έρανο

για μια σου συλλαβή.

Σε πλήρη επαγρύπνιση

για κάθε έκφρασή σου.

Μην κάνεις το λάθος όμως

και με νομίσεις ίδια.

Η αντιμετώπισή μου θα διαφέρει

απ’ αυτή των προκατόχων.

Ναι, θα σου χτενίζω τα μαλλιά

για να δειπνήσουμε στ’ αστέρια.

Θα σου πλένω και τις κάλτσες

στο κρύο χωρίς φόβο να πατάς.

Μα ποτέ σου εδώ μην ψάξεις

το άλλο σου μισό.

Περπάτησα πολλούς χειμώνες

για να επιζήσω διχασμένη.

Σ’ αυτόν λοιπόν τον κόσμο

που έμαθε διαιρεμένος

να ψάχνει το ολόκληρο,

έλα ολιστικά ν’ αγαπηθούμε.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Latest Posts By gogogiannadaki

Category

Uncategorized