Τα παπούτσια μιλάνε.

Σήμερα άκουσα πολλά.

Επίτηδες επέλεξα

ψηλά να μην κοιτάξω.

Είναι σωστοί αυτοί

που κοιτάζουν πρώτα

τα παπούτσια.

Γιατί αυτά πάντα

μοιράζονται τα μυστικά

αυτών που τα φοράνε.

Κι αν αλλού πρέπει να πας

αυτά, σε μαρτυράνε.

Τα παπούτσια πάντα δείχνουν

εκεί που θες να πάνε.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Latest Posts By gogogiannadaki

Category

Uncategorized